Dyrenavne fra Projekt Danske Dyrenavne

Projekt Danske Dyrenavne arbejder for at skaffe gode, entydige danske navne til danske insekter og andre smådyr. I vore publikationer kan du finde danske dyrenavne på danske smådyr, hvis du har de latinske videnskabelige navne. Du kan også finde det latinske navn på en dyreart, hvis du kender det danske navn.

Du finder listen over publikationer fra Projekt Danske Dyrenavne længere nede på siden. Nogle af dem kan gratis downloades. De kan også lånes på bilblioteket, eller købes, se nedenfor.
     
Følg med i nyheder om Projekt Danske Dyrenavne ved at tilmelde dig her med din email-adresse til DyrenavneNyt
Udfyld med din email adresse:
Subscribe Unsubscribe
Powered by YourMailinglistProvider.com

Din email adresse vil kun blive brugt af os til at sende dig DyrenavneNYT, og din email vil ikke være tilgængelig for andre.

Dyrenavne til biller er behandlet af Projekt Danske Dyrenavne, her foto af hvepsebuk (Clytus arietis) fra Biofoto.

Hvepsebuk (Clytus arietis)
Foto Søren Breiting/BIOFOTO

 
     


Foreløbig er følgende grupper af insekter og andre smådyr dækket:

  Dagsommerfugle
  Biller
  Cikader
  Bladlus
  Tæger
  Mellus
  Skjoldlus
  Edderkopper
  Mejere

Mange flere dyregrupper er i øjeblikket under behandling.

Om Projekt Danske Dyrenavne
Projekt Danske Dyrenavne har til formål at skabe orden i brugen af danske navne på danske insekter og andre smådyr.
Det sker ved at registrere eksisterende navne og finde frem til gode nye navne på dyrearter, der mangler et godt dansk navn.
Projekt Danske Dyrenavne har til huse på Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, i et samarbejde med Entomologisk Forening.
Arbejdet ledes af en styringsgruppe bestående af Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack, og Bent Troen har været fast projektmedarbejder.
Projekt Danske Dyrenavne samarbejder i øvrigt med zoologiske institutioner og mange specialister vedrørende de enkelte dyregrupper.
Projekt Danske Dyrenavne er blevet støttet af Bodil Pedersens Fond, Folkeskoleafdelingen/Undervisningsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

Dyrenavne til biller: Grøn guldbasse (Cetonia aurata) sammen med glimmerbøsser (Meligethes aeneus) på rosenblomst.

Grøn guldbasse (Cetonia aurata) sammen med glimmerbøsser (Meligethes aeneus) på rosenblomst.
Foto Bent Troen.

Publikationer fra og om Projekt Danske Dyrenavne

De fleste publikationer om dyrenavne kan erhverves for fremstillingsprisen + forsendelse ved henvendelse til Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Tlf. 39 69 66 33, lok. 2323, eller online: www.dpb.dpu.dk/bogsalg/

De følgende understregede publikationer kan læses og downloades som pdf-filer (OBS! store filer, tager noget tid at downloade. Hver lukker op i et nyt vindue).

 

Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. Bog fra Projekt Danske dyrenavne.     Danske navne på danske edderkopper. Nyeste bog fra Projekt Danske Dyrenavne.

 


Danske navne på danske edderkopper og mejere
Af Søren Breiting, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Bent Troen. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Pædagogiske Universitet. København 2002. 44 sider.

Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus.
Af Jørgen Jørgensen, Søren Breiting, Karsten Schnack og Bent Troen. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. 1999.

Dokumentationsbind til Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus.
Af Bent Troen, Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack. With a summary in English: Documentation volume to Danish names of Danish hemipteran insects. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Pædagogiske Universitet. København 2000. 84 sider.

Danske navne på danske biller.
Af Søren Breiting, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Bent Troen. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. København 1997. 116 sider.

Dokumentationsbind til Danske navne på danske biller.
Af Bent Troen, Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack. With a Summary in English: Documentation volume to Danish names of Danish beetles. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. København 1999. 178 sider.

Danske navne på danske bladlus.
Af Ole Heie, Søren Breiting, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Bent Troen. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. København 1997. 32 sider.

Hvad skal smådyrene hedde?
Af Jørgen Jørgensen og Michael Stoltze. Naturens verden s. 26-32 i hæfte 4. 1999.

Danske navne på danske dagsommerfugle. Forslag fra Projekt Danske Dyrenavne.
Af Søren Breiting, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Michael Stoltze. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. København 1992. 30 sider.

Projekt Danske Dyrenavne.
Af Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack. Side 65-71 i Entomologiske Meddelelser, vol. 58. 1990.

Med tiden vil databasen over danske og videnskabelige dyrenavne blive gjort tilgængelig online på denne webadresse.

Det vil derfor være en stor hjælp for alle, hvis du laver et link til siden og i øvrigt hjælper os med, at resultatet af Projekt Danske Dyrenavne bliver kendt i vide kredse til gavn for naturbeskyttelse og naturformidling.

Du skriver blot: Danske dyrenavne eller Projekt Danske Dyrenavne og linker til http://www.dyrenavne.com - (Tak for hjælpen!).

Hvis du ikke allerede har tilmeldt din email-adresse til vores nyhedsbrev, bør du gøre det i toppen af denne side.
Så er det let for dig at følge med, når der er nye publikationer eller andre resultater af arbejdet i Projekt Danske Dyrenavne. Vi kan garantere dig, at det ikke vil blive misbrugt i nogen form. Du vil heller ikke modtage noget fra os alt for ofte.

 

Dyrenavne: Foto af bøgebuk (Phymatodes testaceus) på bøgebrænde fra Biofoto.
Bøgebuk (Phymatodes testaceus) på bøgebrænde.
Foto: Karsten Schnack/BIOFOTO

Links

(åbner i nye vinduer)

 Entomologisk Forening
 Naturhistorisk Museum
 Landbohøjskolen
Danmarks Pædagogiske Universitet
 Miljøedderkoppen

 
E-mail til Projekt Danske Dyrenavne: breiting@dpu.dk

Mariehøns har fået nye dyrenavne, men ikke syvplettet mariehøne (Coccinella semptempunctata), foto Biofoto.


Syvplettet mariehøne (Coccinella semptempunctata)
Foto: Søren Breiting/BIOFOTO

Denne side: www.dyrenavne.com

Siden opdateres af Søren Breiting, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.